6 mýtů o tiskárnách a náplních

Snažili jsme se odhalit některé z nejběžnějších mýtů a shromáždili jsme je pro vás. Když se dozvíte pravdu, která se skrývá za těmito mýty, pochopíte, proč byste měli být vůči nim opatrní nebo je zcela ignorovat. V následujících bodech vyvrátíme pár nepravdivých tvrzení, díky čemuž vám umožníme ušetřit čas, peníze a zbytečné problémy spojené s vaší tiskárnou a náplněmi.
Mýtus: „Pokud zazní zpráva o nedostatku inkoustu v tiskárně, měli byste přestat tisknout.“
Tiskárny zobrazí zprávu o nedostatku inkoustu v dostatečném předstihu, tzn. mnohem dříve, než bude hladina inkoustu kriticky nízká. Většina tiskáren Vás vyzve k výměně kazety za novou, ačkoli ve skutečnosti v tiskárně zůstává ještě dostatek inkoustu. To může být pro uživatele znepokojující. Chcete-li se dozvědět, zda vaše konkrétní tiskárna vydává upozornění na předčasný nedostatek inkoustu, doporučujeme pokračovat v tisku i po zobrazení zprávy - možná budete překvapeni, kolik dalších bezchybných výtisků vaše tiskárna vyprodukuje. Mějte vždy po ruce novou kazetu ale starou nevyměňujte, dokud nezjistíte, že kvalita tisku začne klesat.
Mýtus: „Měli byste používat pouze kazety, které byly vyrobeny výrobcem tiskárny.“
Mnoho výrobců tiskáren tvrdí, že používání alternativních kazet dokáže způsobit špatnou kvalitu výstupu nebo dokonce trvalé poškození tiskárny. I když se někteří dodavatelé obávají výroby takových kazet, nemusí to hned znamenat krok vedle. Renomovaní prodejci, kteří poskytují záruku kvality, jsou schopni vyprodukovat výtisky srovnatelné s kvalitou originálních kazet či dokonce lepší. Důkladně vyrobené alternativní náplně mají stejnou kompatibilitu a kvalitu jako originální náplně.
Mýtus: „OEM (originální) kazety produkují vyšší výtěžnost tisku než alternativní kazety.“
Nebojte se zakoupit od nás i alternativní kazetu. Získáte tím nejen kvalitu tisku, která je srovnatelná s originálem, ale také výtěžnost tisku, která se nijak neliší. ABCtonery dodržují protokol ISO stejně jako samotní výrobci tiskáren a osobně kontrolujeme každý toner a inkoust, který opouští náš sklad. Některé neoriginální kazety vám dokonce zaručí vyšší výtěžnost tisku. A to tak, že se kazeta během procesu výroby/renovace zásobí větším množstvím inkoustu nebo toneru. Jak tvrdí obchodní řetězec PC World „naše testy ukazují, že veškerý inkoust pocházející od „třetích stran“ v naší testovací skupině přinesl více výtisků na jednu kazetu – a navíc stojí méně…“
Mýtus: „Použití alternativních náplní může zrušit záruku tiskárny.“
Někteří zákazníci mají dojem, že používáním tiskových kazet, které byly vyrobeny jinak než tiskařskou společností, mohou zrušit záruku tiskárny, v případě, že dojde k jejímu poškození. To ovšem není pravda. Je jen na Vás, jestli se rozhodnete užívat kompatibilní produkty vyrobené třetími stranami. Pokud máte na dané zboží záruku, jste chráněni zákonem o záruce „Magnuson-Moss“ (z angl. Magnuson- Moss Warranty act), na jehož základě Vám nesmí být odmítnuta reklamace pouze proto, že používáte alternativní kazety. Výrobce musí stanovit podmínky reklamace tak, aby byla v souladu s tímto zákonem.
Mýtus: „Nízká kvalita výstupu je výsledkem vadné tiskové kazety.“
Lidé často uvěří, že vybledlé výtisky, pruhy a šmouhy jsou výsledkem vadné kazety nebo kazety s nedostatkem inkoustu. Není tomu vždy tak. Než automaticky usoudíte, že je Vaše kazeta vadná, neboť jeví známky špatné kvality výstupu, zkuste zapnout funkci čištění kazety v tiskárně. Spuštěním této funkce umožníte dotisknout ucpaný inkoust, který může bránit v tisku. Pokud narazíte na podobné problémy s tonerovou kazetou, zkuste jí pokývat vpřed a vzad. Jemnými pohyby dojde k rovnoměrnému rozložení toneru, který se mohl zaseknout na jednom z konců kazety. V případě, že potíže s tiskem přetrvávají, obraťte se s žádostí o pomoc na asistenční oddělení naší společnosti a velmi rádi vám pomůžeme tento problém vyřešit.
Mýtus: „Alternativní náplně mají kratší životnost.“
Kvalitní alternativní náplně mohou mít stejnou nebo dokonce vyšší životnost než originální náplně od výrobce tiskáren. Trh s alternativními náplněmi se od dob, kdy byly nekvalitní a nepřesné, výrazně změnil. Dnes existuje řada spolehlivých výrobců, kteří vyrábějí alternativní náplně s vysokým standardem kvality. Někteří z těchto výrobců jsou dokonce tak přesvědčeni o kvalitě svých výrobků, že nabízejí záruku srovnatelnou s výrobci originálních náplní. Výběrem kvalitních alternativních náplní můžete ušetřit značné množství peněz, aniž byste museli obětovat kvalitu tisku. Výhodou používání alternativních náplní není jen finanční úspora, ale také pozitivní vliv na životní prostředí. Důležité je vybrat si ověřeného dodavatele, který dodržuje kvalitu a záruční podmínky – tedy nás. 😉